Kategori: Skola, utbildning
Så funkar upphovsrätten för texter
Så funkar upphovsrätten för texter

När originalet är en pappersutgåva Lärare och elever får fotokopiera eller skanna exempelvis ur en bok, tidning eller ett häfte enligt 15/15-regeln. Det innebär att du får kopiera 15 procent, högst 15 sidor ur en och samma förlaga per elev och kalenderhalvår. Om du behöver kopiera ett avsnitt som omfattar högst tre sidor utöver ovan angivna begränsningsregel är det trots begränsningsregeln tillåtet att kopiera och dela ytterligare tre sidor för att kapitlet eller artikeln ska bli fullständigt. Du kan alltså som mest kopiera 18 sidor ur en skrift som är minst 100 sidor. Är skriften 60 sidor får du som mest kopiera 12 sidor. Som lärare får du kopiera ett exemplar till varje elev och några till dig själv. Dessutom får du som lärare göra en papperskopia av ett helt verk, till exempel en hel bok, till dig själv för din undervisning. Däremot får du inte skanna eller spara boken i digital form När originalet är digitalt Lärare och elever får kopiera motsvarande 15 sidor i A4-format från en och samma digitala källa per elev och kalenderhalvår, till exempel skriva ut och dela ut papperskopior ladda ner från internet lägga in i en presentation (Power-Point) som används i undervisningen projicera och visa på skärm eller på annat sätt presentera i undervisning skriva ut och dela ut åhörarkopior av digitala presentationsbilder dela digitala presentationsbilder mellan lärare och elever i en undervisningsgrupp inom skolan spara på skolans slutna nätverk, dit endast personalen, eleverna och vårdnadshavarna har access, USB-minne eller liknande ta in illustrationer och texter i sitt elevarbete under förutsättning att elevarbetet inte sprids till andra än undervisningsgruppen inom skolan. Med elevens godkännande får elevarbeten sitta uppe när skolan har öppet hus. Det gör inte någon skillnad om elevarbetet innehåller visst mått av material som kopierats med stöd av Skolkopieringsavtalet.